det bästa sättet att be – hemlig strategi för att lära ut hur bön till Gud

Bön är inte begränsad till en viss religion, och även icke-religiösa kan be. Kommunicera med Gud som en framställning är en bön. Bönen är den vanligaste i kristendomen och islam, andra religioner och icke religioner använder också en annan form.

Bönen är din kommunikation med din egen inre visdom, du har gått längre än hans personliga liv. Det bästa sättet att be kan inte vara det som gäller för alla. En fast text som används i trons bön ges i annan religiös bok. Dessa är kärleksbrev från Sagan om tro, riktat till Gud, är det bästa sättet att börja be. Första viktigt för det bästa sättet att bön är det avkoppling i ditt sinne. Ta dig tid att tömma ditt sinne. Försök att hålla dig i ett tillstånd av klarhet och lugn är det bästa sättet att bön.

Titta bara på den naturliga andetag som den kommer och lämnar kroppen är det bästa sättet att komma in i bönen. Du kan fokusera antingen på ingången av näsborrarna när du kan känna luften inlopp och utlopp eller titta på din mage uppgång och fall med in-och utandning. Andning rörelser, tankar för att bosätta sig och sinnet lägger sig är det bästa sättet att bön.

Det bästa sättet för mig att be, är att vara ensam och knän. Genom ensam menar jag verkligen ensam: inget buller, inga störningar, och inga människor. Jag har ett vilorum som jag kan gå be om hjälp och gemenskap med Gud. För mig måste det bästa av någon tro att be inkludera följande: —

Det bästa sättet att be är att känna Gud – överallt, alltid i nuet och stillheten. Gud är en symbol för förnöjsamhet, kärlek, förlåtelse, ödmjukhet och tystnad. Det bästa sättet att be är att åta sig att fortsätta att minnas honom med kärlek och tro i medvetande.

Det bästa sättet att be är att förstå att Gud inte kan förstås av det kloka i tanken och han förstår kärlekens språk. Det bästa sättet att be är att åta sig att göra allt det karma för godkännande. Det bästa sättet att be är att inse att Gud är evig och kan inte bildas. Att sjunga sången symbol för tro försvagar den viktigaste källan till smärta i mina tankar. Det bästa sättet att be är ett åtagande att fortsätta att vara medveten om Gud med kärlek och tro i medvetande.

Det bästa sättet att be är att se till att de fysiska handlingar dygd att inte åberopa sinnesfrid och tro i medvetande. Men allt som kan kallas genom meditation på symbolen för tron. Det bästa sättet att be är åtagandet att fortsätta att meditera med en symbol för tron ??på medvetandet. Det bästa sättet att be är att inse att viljan till sex, makt, ställning, ära och rikedom i världen är tillfällig smak av lycka som stör tillgängligheten av förnöjsamhet, kärlek, förlåtelse och ödmjukhet i tanken som är nödvändiga för evig lycka . Det bästa sättet att be är att åta sig att avstå från min längtan efter makt, ställning, ära och rikedom i världen.

Det bästa sättet att inse att bönen lyssnar till tystnad sjunger i medvetandet är den andliga medicinen. Med honom är alla tankar på smärta och vice till sinne förstördes och mental hälsa fortsätter att vara renoverade. Med detta, kan alla i den subtila världen och världen vinnas. Det bästa sättet att be är att åta sig att fortsätta att träna och lyssna till tystnaden som sjunger i medvetandet utan avbrott under perioder av sorg.

Det bästa sättet att be är att inse att Gud gav mig livet och tänkte att förstå och uppskatta hela den fysiska världen som en konstant i min karma. En hel del avund i sinnet fortsätter att skapa misär och orsaken till föroreningar i åtanke.

Det bästa sättet att be är att inse att mitt språk bygger på starka relationer med formen koder och ljud. Det finns inga fysiska handlingar (dygdig eller dåligt) som kan standardiseras för att gälla alla civilisationer och alla former av liv för all framtid med visdom om det undermedvetna. Att allt går enligt Guds beslut och nykomlingar till vårt öde ..
Det bästa sättet att be är att se om minnet av sinnet är fyllt med tankar om synd, kan den tvättas med meditation. Meditation på Guds namn i själslivet omfattar alla handlingar av dygd fysiska ritualer. Det bästa sättet att be är att åta sig att lita mer på mediterar med symbolen för tro, då, agerar av fysiska ritualer.

Det bästa sättet att be är att inse att Guds skapelse av den naturliga världen är obegränsad och kan inte beskrivas eller förstås med lite visdom och av kort varaktighet. Det bästa sättet att be är att inse att Gud kommer att fortsätta att uppdatera min känsla av tanke och visdom fullständig sammansmältning av min karma.
Det bästa sättet att be är att förstå att Gud inte kan beundras som ett skapat objekt eller texter. Livsstil i tystnad medvetandet är bättre än livet i en anda av havet av rikedom, makt, ställning och ära i världen. Det bästa sättet att be är att inse att alla Gud inte kan vara sant i alla språken. Det bästa sättet att älska symbol för tron ??är att tro på medvetandet. Det bästa sättet att be är ett åtagande att fortsätta att vara medveten om Gud med kärlek och tro i medvetande.

Det bästa sättet att be är att inse att Gud är god hjärta och ge rätt karma, efter att ha granskat det kommer av min kärlek. Min visdom är begränsad för att planera för livet. Jag lovar att spela bra och dålig karma i livet av acceptans och tillfredsställelse i medvetandet.

. Det bästa sättet att be är att inse att Gud och den rena naturen är mycket specifika och kan inte utvärderas och ärliga ord. Huset på min karma konto är kontoret Guds, där livet är låten i tystnad och mycket uppfriskande.

. Det bästa sättet att be är att inse att Gud är skaparen av naturen, medan kärn-kraft naturen själv är Upprätthållaren av allt i naturen av världen. Allt i naturen har kommit en gång och förblir densamma i många etablerade under förvandling.

Det bästa sättet att be är att inse att de som försöker efterlikna mekaniskt Guds namn utan kärlek och tro är att förbättra sin arrogans. Meditation på symbolen för Gud kan inte göras med sinnena eller imiteras.

. Det bästa sättet att be är att inse att mitt liv är en naturlig förlängning av Gud i olika områden. Jag är mättad i okunnighet, medan jag gör karma för nöjet av jaget och den moraliska plikt många människor och saker. Jag är full av medvetande, samtidigt erkänna visdom av inrikesministeriet. Formlösa Gud existerar i renhet mycket självständigt i mitten av mitt liv bortom ren. Det bästa sättet att be är att inse att Gud fortsätter att ge mig karma med beaktande av de önskemål av kärlek i olika områden av naturlig tillväxt, tills jag är utmattad.